آموزش

آموزش درست کردن قهوه
قهوه های تخصصی بجر و دودو
Badger and dodo
مهر ۲۳, ۱۳۹۵
AeroPress

آموزش دم کردن قهوه با ایروپرس Aeropress

There are so many ways to make this. Our recommended method is as follows: Boil water, rinse Aeropress and wash paper filter. Construct in the upside […]